geodeta świdnica

O geodezji w Polsce z Wikipedii

Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni (geodezja szczegółowa). W większości krajów Europy zachodniej termin geodezja zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi. ZPublic/images/020.jpgDodane: 23-11-2019 09:06

Powrót do pełnej wersji: geodeta świdnica